24 uždavinys

23 uždavinys25 uždavinys

Sprendimas:

Išvestinę prilyginsime nuliui ir taip rasime ekstremumus:

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0, nes x > 0

=

=

=

Rasime funkcijos reikšmes taške x = e, taip pat intervalo galuose = ir =

f(e)= =  ≈ 0.37

f()= = = ≈ - 2.72

f()= = ≈ 0.15

Pati didžiausia reikšmė yra f(e)

Atsakymas: x = e

23 uždavinys25 uždavinys