22 uždavinys

21 uždavinys23 uždavinys

Sprendimas:

Tikimybė ištraukti mėlyną yra .

Tikimybė ištraukti žalią arba raudoną lygi =

Tikimybė ištraukti žalią lygi tikimybei ištraukti raudoną, taigi jų tikimybės lygios po

Atsakymas: 

Sprendimas:

=

Atsakymas:

Sprendimas:

Tikimybė ištraukti du mėlynus lygi .

Tikimybė ištraukti du žalius lygi = .

Tikimybė ištraukti du raudonus taip pat lygi =

Tikimybė ištraukti vienodos spalvos rutuliukus lygi = .

Tikimybė ištraukti skirtingos spalvos rutuliukus lygi = .

Atsakymas: .

 

21 uždavinys23 uždavinys