21 uždavinys

20 uždavinys22 uždavinys

Sprendimas:

=

=

=

=

=

=

= ir =

Su abiem sprendiniais logaritmuojamas reiškinys yra teigiamas.

Atsakymas:  = ir =

------------------------------------------------------

Sprendimas:

=

=

=

= ,

kai k = 1, = = = ,

Atsakymas: x = 150°

------------------------------------------------------

Sprendimas:

Raskime apibrėžimo sritį:

≥ 0

-----------------

≥ 0

-----------------

Apibrėžimo sritis x ∈ [0; 2].

Dešinioji lygties pusė visada neigiama, kai x ∈ [0; 2].

Bet kairioji lygties pusė negali būti neigiama, nes kvadratinė šaknis negali būti neigiama.

Atsakymas: sprendinių nėra

Sprendimas Nr. 2:

Abi lygties puses kelsim kvadratu:

=

=

=

=

=

=

Dar sykį keliame kvadratu abi puses:

=

=

= 0

= 0

      = = = =

      = = = .

      = = = .

Kadangi lygtį kėlėme kvadratu, patikrinsime abu gautus sprendinius:

Patikrinus abu sprendinius, nei vienas netinka

Atsakymas: sprendinių nėra

 

20 uždavinys22 uždavinys