20 uždavinys

19 uždavinys21 uždavinys

Sprendimas:

= =

Atsakymas:

----------------------------------------------------------

Sprendimas:

Funkcija didėja, kai jos išvestinė teigiama, t.y. f'(x) > 0

  > 0

  > 0

      = = = =

      = = = = .

      = = = = .

  > 0

Pagal intervalų metodą x ∈ (-∞; ) U (1; +∞) [/f]

Atsakymas: x ∈ (-∞; ) U (1; +∞) [/f]

Sprendimas:

Liestinės krypties koeficientas - tai funkcijos išvestinės reikšmė.

Raskime mažiausią funkcijos  > 0 reikšmę, jos išvestinę prilyginsime nuliui:

= 0 

= 0 

= 0 

=  

=  

= =  

Funkcijos  > 0  reikšmė taške = lygi 

= =  

Tai yra pati mažiausia galima funkcijos   reikšmė (parabolė, kurios šakos nukreiptos į viršų).

Taigi, pradinės funkcijos išvestinė niekada negali būti lygi -1, todėl ir liestinės grafiko krypties koeficientas negali būti lygus -1

Sprendimas:

=

=

=

=

=

=

=

=

= 0

= 0

  = 0

Atsakymas: a = 0

19 uždavinys21 uždavinys