19 uždavinys

18 uždavinys20 uždavinys

Sprendimas:

$$120\cdot 1.05 = 126$$

Atsakymas: 126 Eur

-------------------------------------------------------------------------

Sprendimas:

Trečio mėnesio pabaigoje Rokas turės sumokėti

$$126\cdot 1.05 = 132.3$$ eurus.

Iš viso bus sumokėjęs $$120+126+132.3 = 378.3$$

Atsakymas: 378.3 Eur

Sprendimas:

Mokėtinos kas mėnesį sumos sudaro geometrinę progresiją, kur $$b_{1} = 120$$, vardiklis $$q = 1.05$$.

Pagal geometrinės progresijos pirmųjų n narių sumos formulę

$$S_{n} = \frac{b_{1}\cdot (1-q^{n})}{1-q} = \frac{120\cdot (1-1.05^{n})}{1-1.05} = \frac{120\cdot (1-1.05^{n})}{-0.05} = -2400\cdot (1-1.05^{n}) = 2400\cdot (1.05^{n}-1)$$

Atsakymas: $$2400\cdot (1.05^{n}-1)$$

18 uždavinys20 uždavinys