18 uždavinys

17 uždavinys19 uždavinys

Sprendimas:

Į lygtį g(x) = f(x) + 2 įstatykime x = 1:

g(1) = f(1) + 2. Yra žinoma, kad  g(1) = , taigi

= f(1) + 2

f(1) = .

Kadangi funkcija f(x) yra nelyginė, f(- 1) = - f(1) = = .

Apskaičiuokime g(- 1):

g(- 1) = f(- 1) + 2 = = .

Atsakymas:  .

17 uždavinys19 uždavinys