21 uždavinys

20 uždavinys22 uždavinys

Sprendimas:

Pagrindas - lygiakraštis trikampis. Lygiakraščio trikampio plotas =

  = = =

------------------------------------------------------

Sprendimas:

Duotos prizmės aukštinė lygi 6.

Prizmės tūrio formulė =

Piramidės tūrio formulė =

  =

=

  = .

Piramidės  aukštinė trigubai didesnė už prizmės aukštinę.

Atsakymas: 18

------------------------------------------------------

Sprendimas:

Trikampiai ABC1 ir ABC lygiašoniai, jų pagrindo AB vidurio taškas D. Todėl C1D ir CD yra ne tik šių trikampių pusiaukraštinės, bet ir aukštinės.

Todėl C1D ⊥ AB ir CD ⊥ AB.

------------------------------------------------------

Sprendimas:

Kampas tarp nurodytų plokštumų lygus kampui C1DC.

Statinis prieš šį kampą CC1 = 6.

Statinis prie šio kampo CD.

Pagal Pitagoro teoremą = = = = =

Tangentas - tai statinių CC1 ir CD santykis:

  = = =

Atsakymas:

 

20 uždavinys22 uždavinys