22 uždavinys

21 uždavinys23 uždavinys

Sprendimas:

Kiekvienas skaičius Tn - aritmetinės progresijos pirmųjų n narių suma.

a1 = 1, an=18.

an = n.

Aritmetinės progresijos pirmųjų narių sumos formulė =

= = = =

Atsakymas: 171

Sprendimas:

  =

  =

  =

  = 0

Kvadratinis trinaris , kur 

a = 1,  b = 1, c = -15500. 

 Diskriminantas = = = 62001. 

= = = = .

Gavome tokio trikampio skaičiaus numerį 124.

Atsakymas: Taip

Sprendimas:

  <

  <

  < 0

 Diskriminantas = = = 80001. 

= = =  

Apytikslė n1 reikšmė lygi

  = = =

Maksimalus natūralus n yra 140.

= = =

Atsakymas: T140 = 9870

 

21 uždavinys23 uždavinys