16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Sprendimas:

Sprendžiame pirmą rodiklinę lygtelę:

= . Logaritmuojame abi puses pagrindu 2:

=

= .

Sprendžiame antrą rodiklinę lygtelę:

= . Logaritmuojame abi puses pagrindu 3:

=

= .

Sudauginame gautas x ir y išraiškas:

= .

Keičiame abiejų logaritmų pagrindą į 2:

= = = .

Atsakymas: 4

15 uždavinys17 uždavinys