17 uždavinys

16 uždavinys18 uždavinys

Sprendimas:

Funkcija mažėja, kai jos išvestinė neigiama. Nubraižytas grafikas žemiau nulio, kai x ∈ (-6; -5) ir x ∈ (0; 5).

Atsakymas: x ∈ (-6; -5) ir x ∈ (0; 5)

Sprendimas:

Funkcijos maksimumo taške išvestinė lygi nuliui, iš kairės teigiama, iš dešinės neigiama.

Iš trijų duotų taškų, kuriuose išvestinė lygi nuliui, tik viename išvestinė iš teigiamos pereina į neigiamą: x = 0.

Atsakymas: x = 0

Sprendimas:

Liestinės lygtis: y = f(x0)+f'(x0)(x-x0). Į ją įstatome žinomas reikšmes:

x_0 = 1 (Iš taško A).

f(x0) = 2 (Iš taško A).

f'(x0) = f'(1) = -2 (Iš nubraižyto grafiko).

=

=

=

=

Atsakymas: =

16 uždavinys18 uždavinys