15 uždavinys

14 uždavinys16 uždavinys

Sprendimas:

Grupavimo būdu suskaidome dauginamaisiais. Iš iškeliame a, iš iškeliame b.

Po to iškeliame skliaustus :

= = .

Pagal salygą = .

= =

Atsakymas: 17

14 uždavinys16 uždavinys