24 uždavinys

23 uždavinys25 uždavinys

Sprendimas:

= = =

Atsakymas: 

---------------------------------------------------------------

Sprendimas:

BM yra trikampio △ABD pusiaukraštinė,

AC taip pat dalija kraštinę BD pusiau,

todėl pagal trikampio pusiaukraštinės savybę = = =

Atsakymas: 

---------------------------------------------------------------

Sprendimas:

= = = =

=

Vektoriai  = ir = kolinearūs, nes skiriasi tik skaičiai 3 ir 4.

---------------------------------------------------------------

Sprendimas:

=

=

= =

Atsakymas: 6

23 uždavinys25 uždavinys