25 uždavinys

24 uždavinys26 uždavinys

Sprendimas:

Aritmetinės progresijos narys yra savo kaimynų aritmetinis vidurkis:

=

=

=

=

Geometrinės progresijos narys yra savo kaimynų geometrinis vidurkis:

=

= = =

=

=

=

  =

  =

  =

= = = 576

= = = = =  

= = = = =

a = 2 ir a = 26

Bet tinka tik a = 2, nes aritmetinė progresija yra didėjanti.

Atsakymas: a = 2 ir b  = 5

24 uždavinys26 uždavinys