23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

Sprendimas:

∠SBA = 30° 

tg ∠SBA =

=

=

= = =

Atsakymas: AB =

-----------------------------------------------------------------

Sprendimas:

∠SCA = 45°, △SCA - status, lygiašonis, todėl AC = AS = h;

Žinome visas tris trikampio △ABC kraštines ir kampą ∠BAC, pritaikysime kosinusų teoremą:

=

=

=

  =

  =

  =

  =

  =

=

  =

  =

  =

Atsakymas:

22 uždavinys24 uždavinys