15 uždavinys

14 uždavinys16 uždavinys

Sprendimas:

6! = 720

Atsakymas: 720

Sprendimas:

Atsitiktinai išmaišomi 4 draugai ir viena pora (Lina ir Romas), taigi, maišome 5 elementus. 

Penktąjį elementą - Linos ir Romo porą - savo ruožtu galima išdėlioti 2! būdais.

5*2! = 120 * 2 = 240

Atsakymas: 240

14 uždavinys16 uždavinys