16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Sprendimas:

<

<

< .

Apibrėžimo sritis x - 3 > 0 arba x > 3

Atsakymas: x priklauso (3;5)

15 uždavinys17 uždavinys