14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Sprendimas:

Liestinės su spinduliais sudaro 90 laipsnių kampus.

Keturkampio kampų suma lygi 360 laipsnių.

∠ABC = 360 - 90 - 90 - 140 = 40

Atsakymas: 40 laipsnių

Sprendimas:

BC = BA = 15

EC = ED = a;

FD = FA = b;

Trikampio △BEF kraštinės:

BE = BC - EC = 15 - a;

BF = BA - FA = 15 - b;

EF = ED + FD = a + b;

Perimetras BE + BF + EF = 15 - a + 15 - b + a + b = 30

Atsakymas: 30

13 uždavinys15 uždavinys