13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Sprendimas:

Trikampiai △DAO ir △OCB - panašūs, nes abu statūs, ir turi lygius kryžminius kampus.

Panašių trikampių atitinkamos kraštinės proporcingos:

=

=

= = =

Atsakymas4.5

12 uždavinys14 uždavinys