22 uždavinys

21 uždavinys23 uždavinys

Piramidės pagrindas yra lygiašonė trapecija, kurios pagrindų ilgiai yra 6 ir 18. Piramidės tūris lygus 14. Į piramidę įbrėžtas kūgis (žr. pav.).

1. Apskaičiuokite piramidės ir kūgio pagrindų plotus. (3 taškai)

Sprendimas:

$$h = \sqrt {AB^{2}-AE^{2}} = \sqrt {(9+3)^{2}-6^{2}} = \sqrt {12^{2}-6^{2}} = \sqrt {144-36} = \sqrt {108} = 6\cdot \sqrt {3}$$

Apskritimo spindulys r = $$\frac{h}{2} = \frac{6\cdot \sqrt {3}}{2} = 3\cdot \sqrt {3}$$.

Trapecijos plotas $$S_{ABCD} = \frac{(a+b)\cdot h}{2} = \frac{(18+6)\cdot 6\cdot \sqrt {3}}{2} = 72\cdot \sqrt {3}$$

Skritulio plotas $$S_{SKRITULIO} = \pi\cdot r^{2} = \pi\cdot (3\cdot \sqrt {3})^{2} = 9\cdot 3\cdot \pi = 27\cdot \pi$$

Atsakymas: $$72\cdot \sqrt {3}$$ ir  $$27\cdot \pi$$

2. Apskaičiuokite įbrėžto kūgio tūrį.

Sprendimas:

Piramidės tūris 14.

$$V_{PIR} = \frac{1}{3}\cdot H\cdot S_{ABCD}$$

14  = 
 
 1
/ 3
* H* 72* saknis(3)
14 =  
 1
/ 3
* H* 72* saknis(3)
$$14$$ = $$\frac{1}{3}\cdot H\cdot 72\cdot \sqrt {3}$$
 
 14
/ 72
 =  
 1
/ 3
* H* saknis(3)
$$\frac{14}{72}$$ = $$\frac{1}{3}\cdot H\cdot \sqrt {3}$$
 
 14
/ 72/ saknis(3)
 =  
 1
/ 3
* H
$$\frac{14}{72\cdot \sqrt {3}}$$ = $$\frac{1}{3}\cdot H$$
 
 14
/ 72/ saknis(3)
 =  
 H
/ 3
$$\frac{14}{72\cdot \sqrt {3}}$$ = $$\frac{H}{3}$$
 
 3* 14
/ 72/ saknis(3)
 = H$$\frac{3\cdot 14}{72\cdot \sqrt {3}}$$ = $$H$$
H =  
 3* 14
/ 72/ saknis(3)
$$H$$ = $$\frac{3\cdot 14}{72\cdot \sqrt {3}}$$
 
 3* 14
/ 72/ saknis(3)
 = H$$\frac{3\cdot 14}{72\cdot \sqrt {3}}$$ = $$H$$
H =  
 3* 14
/ 72/ saknis(3)
$$H$$ = $$\frac{3\cdot 14}{72\cdot \sqrt {3}}$$
H =  
 42
/ 72/ saknis(3)
$$H$$ = $$\frac{42}{72\cdot \sqrt {3}}$$
H =  
 7
/ 12/ saknis(3)
$$H$$ = $$\frac{7}{12\cdot \sqrt {3}}$$
H =  
 7* saknis(3)
/ 12/ saknis(3)/ saknis(3)
$$H$$ = $$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{12\cdot \sqrt {3}\cdot \sqrt {3}}$$
H =  
 7* saknis(3)
/ 12/ 3
$$H$$ = $$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{12\cdot 3}$$
H =  
 7* saknis(3)
/ 36
$$H$$ = $$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{36}$$
$$14$$  = $$\frac{1}{3}\cdot H\cdot 72\cdot \sqrt {3}$$
$$H$$  = $$\frac{3\cdot 14}{72\cdot \sqrt {3}}$$
$$H$$  = $$\frac{7}{12\cdot \sqrt {3}}$$
$$H$$  = $$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{36}$$

$$V_{KUGIO} = \frac{1}{3}\cdot H\cdot S_{SKRITULIO}$$

 
 1
/ 3
* 
 7* saknis(3)
/ 36
* 27* π
  = 
 
 1
/ 3
* 
 7* saknis(3)
/ 36
* 27* π
 = $$\frac{1}{3}\cdot \frac{7\cdot \sqrt {3}}{36}\cdot 27\cdot \pi$$ = 
 
 7* saknis(3)
/ 108
* 27* π
 = $$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{108}\cdot 27\cdot \pi$$ = 
 
 7* saknis(3)
/ 4
* π
$$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{4}\cdot \pi$$

Atsakymas: $$\frac{7\cdot \sqrt {3}}{4}\cdot \pi$$ 

 

 

21 uždavinys23 uždavinys