23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

Duota funkcija f(x) = $$x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+6$$. Tiesė y = $$k\cdot x+b$$ yra funkcijos f (x) grafiko liestinė taške x= 3.

1. Apskaičiuokite k ir b reikšmes.

Sprendimas:

f'(x) = $$(x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+6)' = 3\cdot x^{2}-12\cdot x+8$$

k = f'(x0) = f'(3) = $$3\cdot 3^{2}-12\cdot 3+8$$ = $$27-36+8$$ = -1

Liestinės lygtis taške (x0; f(x0)):

y = f(x0)+f'(x0)*(x-x0) = f(3)+f'(3)*(x-3); 

f(3) = $$3^{3}-6\cdot 3^{2}+8\cdot 3+6 = 27-54+24+6 = 3$$

$$y = 3-1\cdot (x-3) = -x+6$$ 

Atsakymas: k = -1; b = 6

2. Apskaičiuokite figūros, kurią riboja funkcijos f (x) grafikas ir jo liestinė taške x0 = 3 plotą.

Sprendimas:

Sulyginame f(x) ir liestinės lygtis:

 x^3- 6* x^2+ 8* x+6  = 
-x+6
 x^3- 6* x^2+ 8* x+6 = -x+6$$x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+6$$ = $$-x+6$$
 x^3- 6* x^2+ 8* x+x+6 = 6$$x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+x+6$$ = $$6$$
 x^3- 6* x^2+ 8* x+x+6-6 = 0$$x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+x+6-6$$ = $$0$$
 x^3- 6* x^2+ 8* x+x+0 = 0$$x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+x+0$$ = $$0$$
 x^3- 6* x^2+ 8* x+x = 0$$x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+x$$ = $$0$$
 x^3- 6* x^2+ 9* x = 0$$x^{3}-6\cdot x^{2}+9\cdot x$$ = $$0$$
Paaiškinimas:
 x* ( x^2- 6* x+9) = 0$$x\cdot (x^{2}-6\cdot x+9)$$ = $$0$$
Paaiškinimas:
 x* (x-3)* (x-3) = 0$$x\cdot (x-3)\cdot (x-3)$$ = $$0$$
x = 0$$x$$ = $$0$$
x-3 = 0$$x-3$$ = $$0$$
x = 0+3$$x$$ = $$0+3$$
x = 3$$x$$ = $$3$$

Grafikai kertasi taškuose x = 0  ir x = 3.

Norint rasti ieškomą plotą, reikia apskaičiuoti grafiko f(x) ir liestinės lygties y = -x + 6 skirtumo integralą nuo 0 iki 3:

(0;3; x^3- 6* x^2+ 8* x+6-(-x+6))  = 
(0;3; x^3- 6* x^2+ 8* x+6-(-x+6)) = $$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+6-(-x+6))$$ = 
(0;3; x^3- 6* x^2+ 8* x+6+x-6) = $$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+6+x-6)$$ = 
(0;3; x^3- 6* x^2+ 8* x+x+6-6) = $$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+x+6-6)$$ = 
(0;3; x^3- 6* x^2+ 9* x+6-6) = $$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+9\cdot x+6-6)$$ = 
(0;3; x^3- 6* x^2+ 9* x+0) = $$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+9\cdot x+0)$$ = 
(0;3; x^3- 6* x^2+ 9* x) = $$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+9\cdot x)$$ = 
Paaiškinimas:
|(0;3; 
 1
/ 4
* x^4
- 2* x^3+ 
 9
/ 2
* x^2
)
 = $$(\frac{1}{4}\cdot x^{4}-2\cdot x^{3}+\frac{9}{2}\cdot x^{2}){\LARGE |}_{0}^{3}$$ = 
|(0;3; 
 x^4
/ 4
- 2* x^3+ 
 9
/ 2
* x^2
)
 = $$(\frac{x^{4}}{4}-2\cdot x^{3}+\frac{9}{2}\cdot x^{2}){\LARGE |}_{0}^{3}$$ = 
|(0;3; 
 x^4
/ 4
- 2* x^3+ 
 9* x^2
/ 2
)
 = $$(\frac{x^{4}}{4}-2\cdot x^{3}+\frac{9\cdot x^{2}}{2}){\LARGE |}_{0}^{3}$$ = 
Paaiškinimas:
( 
 3^4
/ 4
- 2* 3^3+ 
 9* 3^2
/ 2
)
-( 
 0^4
/ 4
- 2* 0^3+ 
 9* 0^2
/ 2
)
 = $$(\frac{3^{4}}{4}-2\cdot 3^{3}+\frac{9\cdot 3^{2}}{2})-(\frac{0^{4}}{4}-2\cdot 0^{3}+\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$ = 
( 
 81
/ 4
- 2* 3^3+ 
 9* 3^2
/ 2
)
-( 
 0^4
/ 4
- 2* 0^3+ 
 9* 0^2
/ 2
)
 = $$(\frac{81}{4}-2\cdot 3^{3}+\frac{9\cdot 3^{2}}{2})-(\frac{0^{4}}{4}-2\cdot 0^{3}+\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$ = 
( 
 81
/ 4
-54+ 
 9* 3^2
/ 2
)
-( 
 0^4
/ 4
- 2* 0^3+ 
 9* 0^2
/ 2
)
 = $$(\frac{81}{4}-54+\frac{9\cdot 3^{2}}{2})-(\frac{0^{4}}{4}-2\cdot 0^{3}+\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$ = 
( 
 81
/ 4
-54+ 
 81
/ 2
)
-( 
 0^4
/ 4
- 2* 0^3+ 
 9* 0^2
/ 2
)
 = $$(\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2})-(\frac{0^{4}}{4}-2\cdot 0^{3}+\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$ = 
( 
 81
/ 4
-54+ 
 81
/ 2
)
-(- 2* 0^3+ 
 9* 0^2
/ 2
)
 = $$(\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2})-(-2\cdot 0^{3}+\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$ = 
( 
 81
/ 4
-54+ 
 81
/ 2
)
-( 
 9* 0^2
/ 2
)
 = $$(\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2})-(\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$ = 
( 
 81
/ 4
-54+ 
 81
/ 2
)
-()
 = $$(\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2})-()$$ = 
 
 81
/ 4
-54+ 
 81
/ 2
 = $$\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2}$$ = 
( 
 81
/ 4
+ 
 81
/ 2
-54
)
 = $$(\frac{81}{4}+\frac{81}{2}-54)$$ = 
( 
 243
/ 4
-54
)
 = $$(\frac{243}{4}-54)$$ = 
(60.75-54) = $$(60.75-54)$$ = 
6.75$$6.75$$
$$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+8\cdot x+6-(-x+6))$$  = $$$$
$$\int_{0}^{3} (x^{3}-6\cdot x^{2}+9\cdot x)$$  = $$$$
$$(\frac{x^{4}}{4}-2\cdot x^{3}+\frac{9\cdot x^{2}}{2}){\LARGE |}_{0}^{3}$$  = $$$$
$$(\frac{3^{4}}{4}-2\cdot 3^{3}+\frac{9\cdot 3^{2}}{2})-(\frac{0^{4}}{4}-2\cdot 0^{3}+\frac{9\cdot 0^{2}}{2})$$  = $$$$
$$\frac{81}{4}-54+\frac{81}{2}$$  = $$$$
$$(\frac{243}{4}-54)$$  = $$$$
$$(60.75-54)$$  = $$$$
$$6.75$$ $$$$

Atsakymas: 6.75

22 uždavinys24 uždavinys