13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Mokinių kontrolinio darbo rezultatai pateikti dažnių lentele.

Pažymys  4 5 6 7 8 9 10
Dažnis  2 3 2 6 6 1 2

 1. Apskaičiuokite pažymių imties modą.

Moda - dažniausiai pasikartojanti reikšmė (-ės). Dažniausi pažymiai buvo 7 ir 8.

Atsakymas: 7 ir 8.

 

2. Mokinių kontrolinio darbo pažymių imties vidurkis lygus 7. Apskaičiuokite šios imties dispersiją. 

Sprendimas:

Iš viso parašyti 22 pažymiai.

 

  =

  =

Atsakymas

12 uždavinys14 uždavinys