12 uždavinys

11 uždavinys13 uždavinys

Taškas O yra apie trikampį ABC apibrėžto apskritimo centras. Apskritimo spindulio ilgis lygus 6, ∠BCA = 30°, o ∠CAB = 60°.

1. Apskaičiuokite AB ilgį. 

2. Apskaičiuokite ∠BOA didumą.

3. Apskaičiuokite AC ilgį.

Sprendimas:

1. ∠ABC = 180° - 30° - 60° = 90°, todėl trikampis △ABC - status.

AC = 2r = 12. AB yra statinis prieš 30°:

AB = 12:2 = 6. Atsakymas: 6

2. ∠BOA centrinis kampas, kuris remiasi į lanką AB, į kurį remiasi ir įbrėžtinis kampas ∠C.

∠BOA = 2 ∠BCA = 2 * 30 = 60°. Atsakymas: 60°

3. AC = 2r = 12; Atsakymas: 12

 

11 uždavinys13 uždavinys