11 uždavinys

10 uždavinys12 uždavinys

Nustatykite funkcijos f(x) = apibrėžimo sritį.

Sprendimas:

Vardiklis negali būti lygus nuliui.

≠ 0

.

Logaritmuojamas reiškinys turi būti teigiamas:

x > 0.

Atsakymas: (0; e^e) U (e^e; +∞);

10 uždavinys12 uždavinys