24 uždavinys

23 uždavinys25 uždavinys

Sprendimas:

Kūgio pagrindo spindulys r, sudaromoji L = 6.

$$\frac{r}{L} = cos(a)$$

$$r = cos(a)\cdot L = 6\cdot cos(a)$$ (1)

kai $$a = \frac{\pi}{3}$$

$$r = 6\cdot cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}\cdot 6 = 3$$

Šoninio paviršiaus plotas $$\pi\cdot r\cdot L = \pi\cdot 3\cdot 6 = 18\cdot \pi$$

Atsakymas: 18π

Sprendimas:

Kūgio aukštinė h.

$$\frac{h}{L} = sin(a)$$

$$h = sin(a)\cdot L = sin(a)\cdot 6 = 6\cdot sin(a)$$ (2)

Kūgio tūrio formulė $$V = \frac{1}{3}\cdot \pi\cdot r^{2}\cdot h$$

Į ją statome (1) ir (2) gautas išraiškas:

 
 1
/ 3
* π* r^2* h
  = 
 
 1
/ 3
* π* r^2* h
 = $$\frac{1}{3}\cdot \pi\cdot r^{2}\cdot h$$ = 
Paaiškinimas:
 
 1
/ 3
* π* ( 6* cos(a))^2* h
 = $$\frac{1}{3}\cdot \pi\cdot (6\cdot cos(a))^{2}\cdot h$$ = 
Paaiškinimas:
 
 1
/ 3
* π* ( 6* cos(a))^2* 6* sin(a)
 = $$\frac{1}{3}\cdot \pi\cdot (6\cdot cos(a))^{2}\cdot 6\cdot sin(a)$$ = 
 
 1
/ 3
* π* 36* cos(a)^2* 6* sin(a)
 = $$\frac{1}{3}\cdot \pi\cdot 36\cdot cos(a)^{2}\cdot 6\cdot sin(a)$$ = 
 
 1
/ 3
* 36* π* cos(a)^2* 6* sin(a)
 = $$\frac{1}{3}\cdot 36\cdot \pi\cdot cos(a)^{2}\cdot 6\cdot sin(a)$$ = 
 12* π* cos(a)^2* 6* sin(a) = $$12\cdot \pi\cdot cos(a)^{2}\cdot 6\cdot sin(a)$$ = 
 12* 6* π* cos(a)^2* sin(a) = $$12\cdot 6\cdot \pi\cdot cos(a)^{2}\cdot sin(a)$$ = 
 72* π* cos(a)^2* sin(a) = $$72\cdot \pi\cdot cos(a)^{2}\cdot sin(a)$$ = 
 72* π* (1- sin(a)^2)* sin(a) = $$72\cdot \pi\cdot (1-sin(a)^{2})\cdot sin(a)$$ = 
 72* π* ( 1* sin(a)- sin(a)^2* sin(a)) = $$72\cdot \pi\cdot (1\cdot sin(a)-sin(a)^{2}\cdot sin(a))$$ = 
 72* π* (sin(a)- sin(a)^2* sin(a)) = $$72\cdot \pi\cdot (sin(a)-sin(a)^{2}\cdot sin(a))$$ = 
 72* π* (sin(a)- sin(a)^3)$$72\cdot \pi\cdot (sin(a)-sin(a)^{3})$$

Sprendimas:

Tūrio išvestinę prilyginame nuliui:

 ( 72* π* (sin(a)- sin(a)^3))  = 
0
 ( 72* π* (sin(a)- sin(a)^3)) = 0$$(72\cdot \pi\cdot (sin(a)-sin(a)^{3}))'$$ = $$0$$
 72* π* (sin(a)- sin(a)^3) = 0$$72\cdot \pi\cdot (sin(a)-sin(a)^{3})'$$ = $$0$$
Paaiškinimas:
 72* π* (cos(a)- 3* sin(a)^2* sin(a)) = 0$$72\cdot \pi\cdot (cos(a)-3\cdot sin(a)^{2}\cdot sin(a)')$$ = $$0$$
Paaiškinimas:
 72* π* (cos(a)- 3* sin(a)^2* cos(a)) = 0$$72\cdot \pi\cdot (cos(a)-3\cdot sin(a)^{2}\cdot cos(a))$$ = $$0$$
 π* (cos(a)- 3* sin(a)^2* cos(a)) = 0$$\pi\cdot (cos(a)-3\cdot sin(a)^{2}\cdot cos(a))$$ = $$0$$
(cos(a)- 3* sin(a)^2* cos(a)) = 0$$(cos(a)-3\cdot sin(a)^{2}\cdot cos(a))$$ = $$0$$
cos(a)- 3* sin(a)^2* cos(a) = 0$$cos(a)-3\cdot sin(a)^{2}\cdot cos(a)$$ = $$0$$
Paaiškinimas:
 cos(a)* (1- 3* sin(a)^2) = 0$$cos(a)\cdot (1-3\cdot sin(a)^{2})$$ = $$0$$
cos(a) = 0$$cos(a)$$ = $$0$$
arccos(cos(a)) = arccos(0)$$arccos(cos(a))$$ = $$arccos(0)$$
a = arccos(0)$$a$$ = $$arccos(0)$$
a =  
 π
/ 2
+ π* k
$$a$$ = $$\frac{\pi}{2}+\pi\cdot k$$
1- 3* sin(a)^2 = 0$$1-3\cdot sin(a)^{2}$$ = $$0$$
1 =  3* sin(a)^2+0$$1$$ = $$3\cdot sin(a)^{2}+0$$
1 =  3* sin(a)^2$$1$$ = $$3\cdot sin(a)^{2}$$
 
 1
/ 3
 =  sin(a)^2$$\frac{1}{3}$$ = $$sin(a)^{2}$$
saknis( 
 1
/ 3
)
 = saknis( sin(a)^2)$$\sqrt {\frac{1}{3}}$$ = $$\sqrt {sin(a)^{2}}$$
saknis( 
 1
/ 3
)
 = sin(a)$$\sqrt {\frac{1}{3}}$$ = $$sin(a)$$
 
 1
/ saknis(3)
 = sin(a)$$\frac{1}{\sqrt {3}}$$ = $$sin(a)$$

$$\frac{1}{\sqrt {3}} = \frac{\sqrt {3}}{3}$$

Sprendimas:

 72* π* (sin(a)- sin(a)^3)  = 
 72* π* (sin(a)- sin(a)^3) = $$72\cdot \pi\cdot (sin(a)-sin(a)^{3})$$ = 
Paaiškinimas:
 72* π* (sin(arcsin( 
 saknis(3)
/ 3
)
)
- sin(arcsin( 
 saknis(3)
/ 3
)
)
^3
)
 = $$72\cdot \pi\cdot (sin(arcsin(\frac{\sqrt {3}}{3}))-sin(arcsin(\frac{\sqrt {3}}{3}))^{3})$$ = 
 72* π* ( 
 saknis(3)
/ 3
- sin(arcsin( 
 saknis(3)
/ 3
)
)
^3
)
 = $$72\cdot \pi\cdot (\frac{\sqrt {3}}{3}-sin(arcsin(\frac{\sqrt {3}}{3}))^{3})$$ = 
 72* π* ( 
 saknis(3)
/ 3
- ( 
 saknis(3)
/ 3
)
^3
)
 = $$72\cdot \pi\cdot (\frac{\sqrt {3}}{3}-(\frac{\sqrt {3}}{3})^{3})$$ = 
 72* π* ( 
 saknis(3)
/ 3
- 
 saknis(3)
/ 9
)
 = $$72\cdot \pi\cdot (\frac{\sqrt {3}}{3}-\frac{\sqrt {3}}{9})$$ = 
 72* π* ( 
 2* saknis(3)
/ 9
)
 = $$72\cdot \pi\cdot (\frac{2\cdot \sqrt {3}}{9})$$ = 
 
 72* π* 2* saknis(3)
/ 9
 = $$\frac{72\cdot \pi\cdot 2\cdot \sqrt {3}}{9}$$ = 
 
 π* 72* 2* saknis(3)
/ 9
 = $$\frac{\pi\cdot 72\cdot 2\cdot \sqrt {3}}{9}$$ = 
 π* 16* saknis(3) = $$\pi\cdot 16\cdot \sqrt {3}$$ = 
 16* saknis(3)* π$$16\cdot \sqrt {3}\cdot \pi$$

Atsakymas: $$16\cdot \sqrt {3}\cdot \pi$$

23 uždavinys25 uždavinys