25 uždavinys

24 uždavinys

Sprendimas:

Sausio mėnesį pagaminta a.

Vasario mėnesį pagaminta b.

Kovo mėnesį pagaminta c.

Iš pirmo sąlygos sakinio turime = (1)

Iš antro sąlygos sakinio turime = (2)

Iš pirmos lygties atimame antrą:

=

a-b  = 
 2* b- 3* a
a-b =  2* b- 3* a = 
a+ 3* a-b =  2* b = 
a+ 3* a =  2* b+b = 
a+ 3* a =  3* b = 
 4* a =  3* b = 
 
 4* a
/ 3
 = b = 
b =  
 4* a
/ 3
 = 

Kadangi = , tai b > a.

Iš (1) lygties išsireiškiame c:

= .

Vietoj b įstatome :

= = = = =

Taigi, gavome, kad = , o tai yra daugiau nei , todėl c > b

c > b > a.

Atsakymas: Daugiausiai produkcijos pagaminta kovą, mažiausiai - sausį

24 uždavinys