23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

Sprendimas:

=

=

Kadangi lygus trečdaliui vektoriaus

= =  (1)

Sprendimas:

=

= (2)

= į šią lygybę statome (1) ir (2) išraiškas:

= = = = = =  

22 uždavinys24 uždavinys