3 uždavinys

2 uždavinys4 uždavinys

Skaičių 2; 2; 3; 4; 5; 9; 9; 10 aritmetinis vidurkis lygus:

A 4       B 4,5       C 5,5       D 6

Sprendimas:

Yra 8 skaičiai.

 
 (2+2+3+4+5+9+9+10)
/ 8
  = 
 
 (2+2+3+4+5+9+9+10)
/ 8
 =  = 
 
 (4+3+4+5+9+9+10)
/ 8
 =  = 
 
 (7+4+5+9+9+10)
/ 8
 =  = 
 
 (11+5+9+9+10)
/ 8
 =  = 
 
 (16+9+9+10)
/ 8
 =  = 
 
 (25+9+10)
/ 8
 =  = 
 
 (34+10)
/ 8
 =  = 
 
 44
/ 8
 =  = 
 
 11
/ 2
 =  = 
5.5
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: C

2 uždavinys4 uždavinys