2 uždavinys

1 uždavinys3 uždavinys

Lėktuvas skrenda, pučiant pastovaus greičio vėjui. Naudodamas tiek pat galios, pavėjui jis gali skristi 650 km/h greičiu, o prieš vėją gali skristi 600 km/h greičiu. Vėjo greitis lygus:

A 25 km/h       B 50 km/h       C 75 km/h      D 100 km/h

Sprendimas:

Lėktuvo greitis x, vėjo greitis v.

x + v = 650

x - v = 600

Atimame antrą lygtį iš pirmos:

(x + v) - (x - v) = 650 - 600

2v = 50

v = 25 km/h

Atsakymas: A

1 uždavinys3 uždavinys