4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Skaičius lygus:

A           B - 1        C           D 7

Sprendimas:

| 3-saknis(8) |-| saknis(8)-4 |  = 
| 3-saknis(8) |-| saknis(8)-4 | =  = 
= , nes 3 >
(3-saknis(8))-| saknis(8)-4 | =  = 
= . Pasikeičia ženklas, nes < 4
(3-saknis(8))+(saknis(8)-4) =  = 
3-saknis(8)+(saknis(8)-4) =  = 
3-saknis(8)+saknis(8)-4 =  = 
3+0-4 =  = 
3-4 =  = 
-1

Atsakymas: B

3 uždavinys5 uždavinys