1 uždavinys

2 uždavinys

Kuris iš pateiktų eskizų yra funkcijos = grafiko eskizas?

Sprendimas:

Funkcija = neapibrėžta taške x = 0. Tik brėžinyje C matome, kad grafikas nekerta y ašies.

Atsakymas: C

2 uždavinys