14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Iš skaitmenų 1, 5 ir 8 sudaromi visi įmanomi keturženkliai skaičiai.

1. Keli iš jų yra nelyginiai?

Sprendimas:

Pirmus tris skaitmenis sudaryti yra 3*3*3 = 27 būdai. Ketvirtą skaitmenį sudaryti yra 2 būdai (skaitmuo 1 arba 5), norint kad skaičius būtų nelyginis.

27 * 2 = 54

Atsakymas: 54

2. Keli iš jų dalijasi iš 5?

Sprendimas:

Iš jų dalinasi iš 5 tik tie, kurie baigiasi skaitmeniu 5. Sudaryti tokių skaičių yra 3*3*3 = 27 būdai

Atsakymas: 27

13 uždavinys15 uždavinys