13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Klientas greitųjų paskolų bendrovėje pasiskolino 900 eurų vienam mėnesiui su 10 % mėnesio palūkanomis.

1. Kiek iš viso eurų klientas turės grąžinti bendrovei, praėjus vienam mėnesiui?

Sprendimas:

Palūkanos per mėnesį: = =

Iš viso turės grąžinti 900 + 90 = 990

Atsakymas: 990

2. Klientui pavėlavus grąžinti paskolą, už kiekvieną uždelstą dieną priskaičiuojama po 0,05 % delspinigių nuo pasiskolintos sumos (900 eurų). Kiek dienų klientas uždelsė grąžinti paskolą, jei susidariusi delspinigių suma sutapo su mėnesio palūkanų suma?

Sprendimas:

Kiekvieną dieną priskaičiuojama delspiningių = = eurų.

Mėnesio palūkanų suma 90 eurų (iš pirmos dalies), todėl klientas uždelsė grąžinti skolą = dienų.

Atsakymas: 200

12 uždavinys14 uždavinys