12 uždavinys

11 uždavinys13 uždavinys

Skaičiai 4, a, a + 19 yra pirmieji trys aritmetinės progresijos nariai.

1. Apskaičiuokite šios progresijos skirtumo skaitinę reikšmę.

Sprendimas:

Trečiasis narys a + 19 yra 19 didesnis už antrąjį narį a. Todėl progresijos skirtumas yra 19

Atsakymas: 19

2. Apskaičiuokite a skaitinę reikšmę.

Sprendimas:

Jei pirmasis narys yra 4, tai antrasis turi būti 19 didesnis: 4 + 19 = 23

Atsakymas: 23

11 uždavinys13 uždavinys