5 uždavinys

4 uždavinys6 uždavinys

Vandens čiaupo pajėgumas yra toks, kad stačiakampio gretasienio formos baseinas, kurio matmenys yra a, b ir c, pripildomas per 1 valandą. Per kiek laiko iš to paties vandens čiaupo, veikiančio tokiu pačiu pajėgumu, galima būtų pripildyti stačiakampio gretasienio formos 2a, 2b ir 2c matmenų baseiną?

A 2 val.       B 4 val.        C 6 val.       D 8 val.

Sprendimas:

Mažesniojo baseino tūris .

Didesniojo baseino tūris = , t.y. 8 kartus didesnis, todėl ir pildyti jį reikės 8 kartus ilgiau.

Atsakymas: D 8 val.

4 uždavinys6 uždavinys