4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Imties 5; 14; 11; 6; 5; 10; 12 mediana yra:

A  10        9        6        5

Sprendimas:

Surikiuota imtis yra 5; 5; 6; 10; 11; 12; 14. Narių skaičius nelyginis, todėl mediana yra surikiuotos imties vidurinis elementas 10.

Atsakymas: A 10

3 uždavinys5 uždavinys