3 uždavinys

2 uždavinys4 uždavinys

Diagramoje pavaizduotas šeimos vieno mėnesio visų išlaidų paskirstymas procentais. Tą mėnesį maistui šeima išleido 420 eurų. Kiek eurų šeima išleido rūbams?

Sprendimas:

Rūbams išleido x eurų arba 25 %.

Maistui išleido 420 eurų arba 30 %.

Sudarome proporciją:

$$\frac{x}{420} = \frac{25}{30}$$

 
 x
/ 420
  = 
 
 25
/ 30
 
 x
/ 420
 =  
 25
/ 30
$$\frac{x}{420}$$ = $$\frac{25}{30}$$
 
 x
/ 420
 =  
 5
/ 6
$$\frac{x}{420}$$ = $$\frac{5}{6}$$
x =  
 5* 420
/ 6
$$x$$ = $$\frac{5\cdot 420}{6}$$
x =  
 5* 70
/ 1
$$x$$ = $$\frac{5\cdot 70}{1}$$
x = 350$$x$$ = $$350$$

Atsakymas: B 350

 

2 uždavinys4 uždavinys