3 uždavinys

2 uždavinys4 uždavinys

Diagramoje pavaizduotas šeimos vieno mėnesio visų išlaidų paskirstymas procentais. Tą mėnesį maistui šeima išleido 420 eurų. Kiek eurų šeima išleido rūbams?

Sprendimas:

Rūbams išleido x eurų arba 25 %.

Maistui išleido 420 eurų arba 30 %.

Sudarome proporciją:

=

 
 x
/ 420
  = 
 
 25
/ 30
 
 x
/ 420
 =  
 25
/ 30
 = 
 
 x
/ 420
 =  
 5
/ 6
 = 
x =  
 5* 420
/ 6
 = 
x =  
 5* 70
/ 1
 = 
x = 350 = 

Atsakymas: B 350

 

2 uždavinys4 uždavinys