24 uždavinys

23 uždavinys25 uždavinys

Taisyklingosios keturkampės piramidės, kurios visos briaunos lygios, tūris lygus cm3. Plokštuma, lygiagreti piramidės pagrindui ABCD, piramidės briaunas kerta taškuose A1, B1, C1 ir D1, o aukštinę SO – taške O1 taip, kad SO1 :O1O = 1: 2.

Apskaičiuokite nupjautinės piramidės ABCDA1B1C1D1 tūrį.

Sprendimas:

Taisyklingos piramidės ploto formulė = .

Kadangi SO1 :O1O = 1: 2, tai SO1 :SO = 1: 3. Vadinasi, mažesniosios piramidės SA1B1C1D1 aukštis trigubai mažesnis už didesniosios piramidės SABCD aukštį.

Trikampiai SO1B1 ir SOB panašūs (statūs ir turintys tą patį kampą), tai SB1: SB = 1 : 3. Trikampiai SB1C1 ir SBC panašūs (lygiašoniai, turi tą patį kampą), tai ir B1C1 : BC = 1:3. Mažesniosios piramidės SA1B1C1D1 pagrindo kraštinė trigubai mažesnė už didesniosios piramidės SABCD pagrindo kraštinę, todėl mažesniosios piramidės SA1B1C1D1 pagrindo plotas 9-is kartus mažesnis už didesniosios piramidės SABCD pagrindo plotą.

Taigi, mažesnioji piramidė SA1B1C1Dturi 3 kartus mažesnę aukštinę ir 9-is kartus mažesnį pagrindo plotą, todėl jos tūris 27 kartus mažesnis už didesniosios piramidės SABCD tūrį.

Nupjautinės piramidės tūris lygus Vdidesnės piramidės - Vmažesnės piramidės = Vdidesnės piramidės = Vdidesnės piramidės.

 
 26
/ 27
* 972* saknis(2)
  = 
 
 26
/ 27
* 972* saknis(2)
 =  = 
 
 26* 972
/ 27
* saknis(2)
 =  = 
 
 26* 36
/ 1
* saknis(2)
 =  = 
 936* saknis(2)

Atsakymas:

23 uždavinys25 uždavinys