23 uždavinys

22 uždavinys24 uždavinys

Figūra yra ribojama parabolės y = x2 + 1 ir tiesės y = ax + 1; čia a > 0. Su kuria a reikšme šios figūros plotas lygus 36 ?

Sprendimas:

Randame grafikų susikirtimo taškus:

 x^2+1  = 
 a* x+1
 x^2+1 =  a* x+1$$x^{2}+1$$ = $$a\cdot x+1$$
 x^2- a* x+1 = 1$$x^{2}-a\cdot x+1$$ = $$1$$
 x^2- a* x-1+1 = 0$$x^{2}-a\cdot x-1+1$$ = $$0$$
 x^2- a* x+0 = 0$$x^{2}-a\cdot x+0$$ = $$0$$
 x^2- a* x = 0$$x^{2}-a\cdot x$$ = $$0$$
Paaiškinimas:
 x* (x-a) = 0$$x\cdot (x-a)$$ = $$0$$
x = 0$$x$$ = $$0$$
x-a = 0$$x-a$$ = $$0$$
x = 0+a$$x$$ = $$0+a$$
x = a$$x$$ = $$a$$

Grafikai kertasi taškuose x = 0 ir x = a.

Norint rasti figūros plotą, reikia rasti tiesės ir parabolės skirtumo integralą nuo 0 iki a.

(0;a; a* x+1-( x^2+1))  = 
36
(0;a; a* x+1-( x^2+1)) = 36$$\int_{0}^{a} (a\cdot x+1-(x^{2}+1))$$ = $$36$$
(0;a; a* x+1- x^2-1) = 36$$\int_{0}^{a} (a\cdot x+1-x^{2}-1)$$ = $$36$$
(0;a; a* x- x^2+1-1) = 36$$\int_{0}^{a} (a\cdot x-x^{2}+1-1)$$ = $$36$$
(0;a; a* x- x^2+0) = 36$$\int_{0}^{a} (a\cdot x-x^{2}+0)$$ = $$36$$
(0;a; a* x- x^2) = 36$$\int_{0}^{a} (a\cdot x-x^{2})$$ = $$36$$
Paaiškinimas:
|(0;a; 
 a
/ 2
* x^2
- 
 1
/ 3
* x^3
)
 = 36$$(\frac{a}{2}\cdot x^{2}-\frac{1}{3}\cdot x^{3}){\LARGE |}_{0}^{a}$$ = $$36$$
Paaiškinimas:
( 
 a
/ 2
* a^2
- 
 1
/ 3
* a^3
)
-( 
 a
/ 2
* 0^2
- 
 1
/ 3
* 0^3
)
 = 36$$(\frac{a}{2}\cdot a^{2}-\frac{1}{3}\cdot a^{3})-(\frac{a}{2}\cdot 0^{2}-\frac{1}{3}\cdot 0^{3})$$ = $$36$$
( 
 a
/ 2
* a^2
- 
 1
/ 3
* a^3
)
 = 36$$(\frac{a}{2}\cdot a^{2}-\frac{1}{3}\cdot a^{3})$$ = $$36$$
( 
 a^3
/ 2
- 
 1
/ 3
* a^3
)
 = 36$$(\frac{a^{3}}{2}-\frac{1}{3}\cdot a^{3})$$ = $$36$$
( 
 a^3
/ 2
- 
 a^3
/ 3
)
 = 36$$(\frac{a^{3}}{2}-\frac{a^{3}}{3})$$ = $$36$$
 
 a^3
/ 2
- 
 a^3
/ 3
 = 36$$\frac{a^{3}}{2}-\frac{a^{3}}{3}$$ = $$36$$
 
 a^3
/ 6
 = 36$$\frac{a^{3}}{6}$$ = $$36$$
 
 a^3
/ 6
 =  6* 6$$\frac{a^{3}}{6}$$ = $$6\cdot 6$$
 a^3 =  6* 6* 6$$a^{3}$$ = $$6\cdot 6\cdot 6$$
saknis(3, a^3) = saknis(3, 6* 6* 6)$$\sqrt[3]{a^{3}}$$ = $$\sqrt[3]{6\cdot 6\cdot 6}$$
a = saknis(3, 6* 6* 6)$$a$$ = $$\sqrt[3]{6\cdot 6\cdot 6}$$
a = 6$$a$$ = $$6$$

Atsakymas: a = 6

22 uždavinys24 uždavinys