21 uždavinys

20 uždavinys22 uždavinys

Dėžėje yra raudoni, mėlyni ir geltoni rutuliukai. Iš dėžės atsitiktinai išimamas vienas rutuliukas, lape užrašoma jo spalva ir jis padedamas atgal į dėžę. Tikimybė, kad lape bus užrašyta „raudona“, lygi $$\frac{5}{12}$$, o kad užrašyta „mėlyna“, lygi $$\frac{1}{3}$$.

1. Apskaičiuokite tikimybę, kad lape bus užrašyta arba „raudona“, arba „mėlyna“.

Sprendimas:

$$\frac{5}{12}+\frac{1}{3} = \frac{3}{4}$$

Atsakymas: $$\frac{3}{4}$$

2. Apskaičiuokite tikimybę, kad lape bus užrašyta „geltona“.

Sprendimas:

"Geltona" yra priešingas įvykis "raudonai arba mėlynai", kurios tikimybę suradome pirmoje dalyje.

$$1-\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

Atsakymas: $$\frac{1}{4}$$

3. Iš dėžės atsitiktinai išimamas vienas rutuliukas, lape užrašoma jo spalva ir jis padedamas atgal į dėžę. Tai kartojama tris kartus. Kuri tikimybė yra didesnė: lape bus užrašytos trys vienodos ar trys skirtingos spalvos? Atsakymą pagrįskite.

Sprendimas:

Tikimybė ištraukti visus 3 kartus raudoną yra $$\frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}$$

Tikimybė ištraukti visus 3 kartus mėlyną yra $$\frac{1}{3}\cdot \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{3}$$

Tikimybė ištraukti visus 3 kartus geltoną yra $$\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}$$

Tagi, tikimybė, kad bus visus 3 kartus bus ištraukta vienoda spalva yra

 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
+ 
 1
/ 3
* 
 1
/ 3
* 
 1
/ 3
+ 
 1
/ 4
* 
 1
/ 4
* 
 1
/ 4
  = 
 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
+ 
 1
/ 3
* 
 1
/ 3
* 
 1
/ 3
+ 
 1
/ 4
* 
 1
/ 4
* 
 1
/ 4
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}+\frac{1}{3}\cdot \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{3}+\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
+ 
 4
/ 12
* 
 4
/ 12
* 
 4
/ 12
+ 
 1
/ 4
* 
 1
/ 4
* 
 1
/ 4
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}+\frac{4}{12}\cdot \frac{4}{12}\cdot \frac{4}{12}+\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}\cdot \frac{1}{4}$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
+ 
 4
/ 12
* 
 4
/ 12
* 
 4
/ 12
+ 
 3
/ 12
* 
 3
/ 12
* 
 3
/ 12
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}+\frac{4}{12}\cdot \frac{4}{12}\cdot \frac{4}{12}+\frac{3}{12}\cdot \frac{3}{12}\cdot \frac{3}{12}$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
+ 
 4
/ 12
* 
 4
/ 12
* 
 4
/ 12
+ 
 3^3
/ 12^3
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}+\frac{4}{12}\cdot \frac{4}{12}\cdot \frac{4}{12}+\frac{3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
* 
 5
/ 12
+ 
 4^3
/ 12^3
+ 
 3^3
/ 12^3
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}\cdot \frac{5}{12}+\frac{4^{3}}{12^{3}}+\frac{3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 5^3
/ 12^3
+ 
 4^3
/ 12^3
+ 
 3^3
/ 12^3
 = $$\frac{5^{3}}{12^{3}}+\frac{4^{3}}{12^{3}}+\frac{3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 ( 5^3+ 4^3)
/ 12^3
+ 
 3^3
/ 12^3
 = $$\frac{5^{3}+4^{3}}{12^{3}}+\frac{3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 (( 5^3+ 4^3)+ 3^3)
/ 12^3
 = $$\frac{(5^{3}+4^{3})+3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 ( 5^3+ 4^3+ 3^3)
/ 12^3
 = $$\frac{5^{3}+4^{3}+3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 (125+ 4^3+ 3^3)
/ 12^3
 = $$\frac{125+4^{3}+3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 (125+64+ 3^3)
/ 12^3
 = $$\frac{125+64+3^{3}}{12^{3}}$$ = 
 
 (125+64+27)
/ 12^3
 = $$\frac{125+64+27}{12^{3}}$$ = 
 
 (189+27)
/ 12^3
 = $$\frac{189+27}{12^{3}}$$ = 
 
 216
/ 12^3
 = $$\frac{216}{12^{3}}$$ = 
Paaiškinimas:
 
 216
/ 12/ 12/ 12
 = $$\frac{216}{12\cdot 12\cdot 12}$$ = 
 
 216
/ 144/ 12
 = $$\frac{216}{144\cdot 12}$$ = 
 
 216
/ 1728
 = $$\frac{216}{1728}$$ = 
 
 1
/ 8
$$\frac{1}{8}$$

Ištraukti 3 skirtingas spalvas yra 3! būdų, kiekvieno iš jų tikimybė yra $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{4}$$.

Taigi, tikimybė, kad visus 3 kartus bus ištraukta skirtinga spalva yra

 
 5
/ 12
* 
 1
/ 3
* 
 1
/ 4
* 3!
  = 
 
 5
/ 12
* 
 1
/ 3
* 
 1
/ 4
* 3!
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{4}\cdot 3!$$ = 
Paaiškinimas:
 
 5
/ 12
* 
 1
/ 3
* 
 1
/ 4
* 1* 2* 3
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1}{3}\cdot \frac{1}{4}\cdot 1\cdot 2\cdot 3$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 1
/ 3
* 
 3* 1
/ 4
* 1* 2
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1}{3}\cdot \frac{3\cdot 1}{4}\cdot 1\cdot 2$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 1* 1
/ 4
* 1* 2
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1\cdot 1}{4}\cdot 1\cdot 2$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 1* 1
/ 4
* 2
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1\cdot 1}{4}\cdot 2$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 1* 1
/ 2
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1\cdot 1}{2}$$ = 
 
 5
/ 12
* 
 1
/ 2
 = $$\frac{5}{12}\cdot \frac{1}{2}$$ = 
 
 5
/ 24
$$\frac{5}{24}$$

$$\frac{1}{8}$$ = $$\frac{3}{24}$$ < $$\frac{5}{24}$$, taigi, tikimybė ištraukti visas 3 skirtingas spalvas yra didesnė.

Atsakymas: tikimybė ištraukti visas 3 skirtingas spalvas yra didesnė.

20 uždavinys22 uždavinys