17 uždavinys

16 uždavinys18 uždavinys

Vandens lygis d (metrais) uoste laiko momentu t paros laikotarpyje, pradedant nuo vidurnakčio, apskaičiuojamas pagal formulę

d(t) = ,   0 ≤ t ≤ 24.

1. Apskaičiuokite vandens lygį uoste 9 valandą ryto.

 Sprendimas:

Į formulę vietoj t statome 9:

10+ 1.8* cos( 
 π
/ 6
* t
)
  = 
10+ 1.8* cos( 
 π
/ 6
* t
)
 =  = 
Paaiškinimas:
10+ 1.8* cos( 
 π
/ 6
* 9
)
 =  = 
10+ 1.8* cos( 
 3* π
/ 2
)
 =  = 
10+ 1.8* 0 =  = 
10+0 =  = 
10

Atsakymas: 10

2. Nustatykite didžiausią galimą d reikšmę.

Didžiausia kosinuso reikšmė yra 1. Todėl didžiausia galima d reikšmė yra =

Atsakymas: 11.8

16 uždavinys18 uždavinys