16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Keturkampis ABCD yra rombas.

1. Užrašykite vektorių, lygų vektorių sumai $$\vec{AB}+\vec{AD}$$.

Sprendimas:

Dviejų vektorių suma yra lygiagretainio, kurį sudaro du vektoriai, įstrižainė: $$\vec{AC}$$

2. Apskaičiuokite vektorių skaliarinę sandaugą $$\vec{BD}\cdot \vec{AC}$$.

Sprendimas:

Rombo įstrižainės statmenos, todėl stačių vektorių $$\vec{BD}$$ ir $$\vec{AC}$$ skaliarinė sandauga lygi 0.

15 uždavinys17 uždavinys