16 uždavinys

15 uždavinys17 uždavinys

Keturkampis ABCD yra rombas.

1. Užrašykite vektorių, lygų vektorių sumai .

Sprendimas:

Dviejų vektorių suma yra lygiagretainio, kurį sudaro du vektoriai, įstrižainė:

2. Apskaičiuokite vektorių skaliarinę sandaugą .

Sprendimas:

Rombo įstrižainės statmenos, todėl stačių vektorių ir skaliarinė sandauga lygi 0.

15 uždavinys17 uždavinys