15 uždavinys

14 uždavinys16 uždavinys

Lentelėje pateikta informacija apie funkcijos f (x) išvestinės f ' (x) reikšmes.

1. Užrašykite funkcijos f (x) reikšmių didėjimo intervalą (-us).

 Sprendimas:

Funkcija didėja, kai jos išvestinė f ' (x) > 0. Tokie intervalai yra (-∞; - 2) ir (1; 6)

2. Užrašykite funkcijos f (x) minimumo tašką (-us).

Sprendimas:

Funkcija yra minimumo taške, kai išvestinė f ' (x) = 0, prieš tai mažėjo ( f ' (x) < 0 ), o po to didėjo (f ' (x) > 0). 

Toks taškas yra x = 1

14 uždavinys16 uždavinys