14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Ritinio pagrindo apskritimo ilgis lygus 30, o ritinio aukštinės ilgis lygus 6. Apskaičiuokite šio ritinio šoninio paviršiaus plotą.

Sprendimas:

Ritinio šoninio paviršiaus ploto formulė = . Į šią formulę vietoj   įstatome mums žinomą pagrindo apskritimo ilgį 30.

= = = =

Atsakymas: 180.

13 uždavinys15 uždavinys