14 uždavinys

13 uždavinys15 uždavinys

Ritinio pagrindo apskritimo ilgis lygus 30, o ritinio aukštinės ilgis lygus 6. Apskaičiuokite šio ritinio šoninio paviršiaus plotą.

Sprendimas:

Ritinio šoninio paviršiaus ploto formulė $$S_{son} = 2\cdot \pi\cdot r\cdot h$$. Į šią formulę vietoj  $$2\cdot \pi\cdot r$$ įstatome mums žinomą pagrindo apskritimo ilgį 30.

$$S_{son} = 2\cdot \pi\cdot r\cdot h = 30\cdot h = 30\cdot 6 = 180$$

Atsakymas: 180.

13 uždavinys15 uždavinys