13 uždavinys

12 uždavinys14 uždavinys

Taškas C priklauso apskritimui, kurio centras yra taškas O. Iš taško M , esančio apskritimo išorėje, nubrėžtos dvi tiesės, kurios liečia apskritimą taškuose A ir B, ∠AOB = 80°

1. Apskaičiuokite ∠ACB didumą.

 Sprendimas:

∠ACB yra įbrėžtinis, todėl yra lygus pusei centrinio kampo ∠AOB: =

Atsakymas: 40°

2. Apskaičiuokite ∠AMB didumą.

Sprendimas:

Keturkampio AOBM kampų dydžiai:

∠AOB = 80°,

∠OAM = 90° (nes status),

∠OBM = 90° (nes status).

Keturkampio kampų suma 360°, taigi ∠AMB = 360° - 80° - 90° - 90° = 100°.

Atsakymas: 100°

12 uždavinys14 uždavinys