12 uždavinys

11 uždavinys13 uždavinys

Išspręskite lygtis:

1. 52x =125;

2. | x - 2 | = 5.

Sprendimas:

1.

 5^(2*x)  = 
125
 5^(2*x) = 125 = 
 5^(2*x) =  5* 5* 5 = 
 5^(2*x) =  5^3 = 
log(5, 5^(2*x)) = log(5, 5^3) = 
( 2* x) = log(5, 5^3) = 
( 2* x) = 3 = 
 2* x = 3 = 
x =  
 3
/ 2
 = 
x = 1.5 = 

Atsakymas: x = 1.5

2.

| x-2 |  = 
5
| x-2 | = 5 = 
x-2 = 5 =
x = 5+2 = 
x = 7 = 
x-2 = -5 =
x = 2-5 = 
x = -3 = 

Atsakymas: x = -3 ir x = 7

11 uždavinys13 uždavinys