11 uždavinys

10 uždavinys12 uždavinys

Raskite aibių A = [-2; 4) ir B = (-6;3] sankirtą A ∩ B.

Sprendimas:

Aibės:

Sankirta:

Atsakymas: [-2; 3]

10 uždavinys12 uždavinys