10 uždavinys

9 uždavinys11 uždavinys

Žinoma, kad funkcija f (x) yra lyginė, o g(x) – nelyginė. Jei f (a) = - b, g( - b) = a, kur a ≠ 0, b ≠ 0, tai g( f (- a)) + f (g(b)) lygu:

A a + b        B - a - b        C b - a        D a - b

Sprendimas:

g(f(-a))+f(g(b))  = 
g(f(-a))+f(g(b)) =  = 
= , nes funkcija f lyginė
g(-b)+f(g(b)) =  = 
= , nes funkcija g nelyginė
g(-b)+f(-a) =  = 
= , pagal sąlygą
a+f(-a) =  = 
= , nes funkcija f lyginė
a-b

AtsakymasD a - b

9 uždavinys11 uždavinys