4 uždavinys

3 uždavinys5 uždavinys

Sprendimas.

yra neigiamas,  teigiamas, bet mažesnis už 1.

Atsakymas: C

3 uždavinys5 uždavinys