3 uždavinys

2 uždavinys4 uždavinys

Sprendimas.

Iš viso mokinių yra 29.

7 val arba mažiau miega 3 + 5 = 8 mokiniai. Tai nesudaro pusės visų mokinių.

8 val arba mažiau miega 3 + 5 + 7 = 15 mokinių. Tai sudaro daugiau nei pusę visų mokinių. Mediana lygi 8.

Atsakymas: D

2 uždavinys4 uždavinys