2 uždavinys

1 uždavinys3 uždavinys

Sprendimas.

 Trikampiai ABN ir NMC panašūs, nes abu statūs, o kampas ANB lygus kampui NMC. Šių trikampių įžambinių MN ir AN santykis toks pat kaip ir statinių  NC ir AB, esančių prieš vienodą kampą.

$$\frac{MN}{AN} = \frac{NC}{AB}$$

 $$\frac{MN}{3} = \frac{5}{2}$$

 
 MN
/ 3
  = 
 
 5
/ 2
 
 MN
/ 3
 =  
 5
/ 2
$$\frac{MN}{3}$$ = $$\frac{5}{2}$$
MN =  
 3* 5
/ 2
$$MN$$ = $$\frac{3\cdot 5}{2}$$
$${\normalsize 3\cdot 5}$$ = $${\normalsize 15}$$
MN =  
 15
/ 2
$$MN$$ = $$\frac{15}{2}$$
$${\normalsize \frac{15}{2}}$$ = $${\normalsize 7.5}$$
MN = 7.5$$MN$$ = $$7.5$$
$$\frac{MN}{3}$$  = $$\frac{5}{2}$$
$$MN$$  = $$\frac{3\cdot 5}{2}$$
$$MN$$  = $$\frac{15}{2}$$
$$MN$$  = $$7.5$$

Atsakymas: C

1 uždavinys3 uždavinys