2 uždavinys

1 uždavinys3 uždavinys

Sprendimas.

 Trikampiai ABN ir NMC panašūs, nes abu statūs, o kampas ANB lygus kampui NMC. Šių trikampių įžambinių MN ir AN santykis toks pat kaip ir statinių  NC ir AB, esančių prieš vienodą kampą.

=

  =

 
 MN
/ 3
  = 
 
 5
/ 2
 
 MN
/ 3
 =  
 5
/ 2
 = 
MN =  
 3* 5
/ 2
 = 
=
MN =  
 15
/ 2
 = 
=
MN = 7.5 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

Atsakymas: C

1 uždavinys3 uždavinys